სამრეწველო ქიმია

0
919

ტელ:


ქიმიური ნედლეული და რეაგენტები. სამრეწველო ქიმია. სინთეზური და ბუნებრივი საკვები დანამატები. ქიმიური დანამატები სამშენებლო მასალებისთვის.

გაზიარება

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here