სამრეწველო ტუმბოები

0
992

ტელ:


ტუმბოები სუფთა წყლის Д, 1Д, 2Д, К, КМ, КМП, КМЛ, ЦН, ЦНС, ЦНСГ. საკანალიზაციო ტუმბოები СМ, СМС, СД, СДВ, СДП, СДС, ДФ, АНС, ГНОМ. ტუმბოები სატუმბო ქიმიურად აქტიური სითხეები Х, ХО, ХЕ, АХ, АХО, АХЕ, АХОЕ, ТХ, ХП, АХП, АХПО, АХПЕ, АХИ, ТХИ, ЦГ, АНЦГ. ტუმბოები აბრაზიული სითხე Гр, 1Гр, ГрТ, 1ГрТ, ГрАУ, ГрАТ, ГрАК, ГрУ, П, ПБ, ПР, ПК, ПВП, ПРВП. ტუმბოები ნავთობის, ნავთობპროდუქტების А1 3В, А2 3В, НК, НКЭ, Ш, НМШ, АСЦЛ, 1АСВН-80А. ვაკუუმის ტუმბოები ВВН და ა.შ.

გაზიარება

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here