ელექტრო ძრავები

0
922

ტელ:


საერთო დანიშნულების ასინქრონული ელექტრო ძრავები АИР, АИРМ, А, 5А, 5АМ. ფეთქება-მტკიცებულება ელექტრო ძრავები АИМ, АИМ-АИММ, ВА, ВА-АИМ, ВА-АИМ-АИММ, АВ, АВ-АИММ, АВР, ВРП, 2В, 2ВР, 3В, 3ВР, 1ВАО, ВАО2. გაცილებით ჩქარი  მიმდევრული ელექტროძრავი АИР, АИРМ, 4АМ, 5АМ, АГД, АД. წეროს და ფოლადის ელექტრო ძრავები MTF, MTH, МТИ, MTKF, MTKH, МТКИ, 4MTH, 4MTM, 4MTKH, 4MTKM. მაღალი ძაბვის ასინქრონული ელექტრო ძრავები А4, ДАЗО4, 1ВАО.

გაზიარება

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here